D is for Daisy

d is for daisy

Tên một loài hoa dại phổ biến của châu Âu, mọc trên đồng cỏ, sườn núi và được trồng trong vườn. Từ daisy xuất hiện lần đầu tiên trong một bản thảo từ năm 1000, tức là khoảng hai thế kỷ sau khi xuất hiện các văn bản sớm nhất bằng tiếng Anh. Bắt nguồn … Đọc tiếp

C is for chicken

C is for chicken

Có thể bạn chưa biết: Gà là con vật có số lượng nhiều nhất (24 tỷ cá thể – 2003) so với bất kỳ loài chim nào trên thế giới. Con gà nổi tiếng với câu hỏi triết học: “Con gà hay quả trứng có trước?” Các con hãy lý giải theo suy nghĩ của … Đọc tiếp